Javier Bonito

Submitted sources

Displaying 1 - 50 of 127
Title Post date Updated date
E-H, Archivo de la Catedral de Huesca, ms. 8 01 Nov 2017 20 Feb 2019
E-H, Archivo de la Catedral de Huesca, ms. 7 01 Nov 2017 20 Feb 2019
E-H, Archivo de la Catedral de Huesca, ms. 9 28 Oct 2017 20 Feb 2019
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, Ms. 3573 15 Jun 2017 15 Jun 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, Ms. 3199 15 Jun 2017 15 Jun 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, Ms. 3180 15 Jun 2017 15 Jun 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, Ms. 3179 15 Jun 2017 15 Jun 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, Ms. 2799 15 Jun 2017 15 Jun 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, Ms. 2545 15 Jun 2017 15 Jun 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, Ms. 1805 15 Jun 2017 15 Jun 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, M 1147 15 Jun 2017 15 Jun 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, Ms. 619 15 Jun 2017 15 Jun 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, Ms. 2322 15 Jun 2017 15 Jun 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, Ms. 1458 15 Jun 2017 15 Jun 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, Ms. 1238 15 Jun 2017 15 Jun 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, M 3701 15 Jun 2017 15 Jun 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, M 1696/a 15 Jun 2017 15 Jun 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, M 1409/15 15 Jun 2017 15 Jun 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, M 1327 15 Jun 2017 15 Jun 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, M 1325 15 Jun 2017 15 Jun 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, M 903 15 Jun 2017 15 Jun 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, M 889 15 Jun 2017 15 Jun 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, M 888 29 Apr 2017 29 Apr 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, M 785 29 Apr 2017 29 Apr 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, M 784 29 Apr 2017 29 Apr 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, M 706 29 Apr 2017 29 Apr 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, M 705 29 Apr 2017 29 Apr 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, M 663 29 Apr 2017 29 Apr 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, M 662 29 Apr 2017 29 Apr 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, M 648 29 Apr 2017 29 Apr 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, M 276 29 Apr 2017 29 Apr 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, M 251 29 Apr 2017 29 Apr 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, M 40 29 Apr 2017 29 Apr 2017
E-Bbc (Barcelona) E-Bbc, M 39 29 Apr 2017 29 Apr 2017
E-Bac (Barcelona) E-Bac, Ripoll 199 29 Apr 2017 29 Apr 2017
E-Bac (Barcelona) E-Bac, Ripoll 116 29 Apr 2017 29 Apr 2017
E-Bac (Barcelona) E-Bac, Ripoll 106 29 Apr 2017 29 Apr 2017
E-Bac (Barcelona) E-Bac, Sant Cugat 73 19 Apr 2017 29 Apr 2017
E-Bac (Barcelona) E-Bac, Sant Cugat 47 19 Apr 2017 29 Apr 2017
E-Bac (Barcelona) E-Bac, Sant Cugat 46 19 Apr 2017 29 Apr 2017
E-Bac (Barcelona) E-Bac, Ripoll 99 19 Apr 2017 29 Apr 2017
E-Bac (Barcelona) E-Bac, Ripoll 76 19 Apr 2017 29 Apr 2017
E-Bac (Barcelona) E-Bac, Ripoll 74 19 Apr 2017 29 Apr 2017
E-Bac (Barcelona) E-Bac, Ripoll 52 19 Apr 2017 29 Apr 2017
E-Bac (Barcelona) E-Bac, Ripoll 42 19 Apr 2017 29 Apr 2017
E-Bac (Barcelona) E-Bac, Ripoll 40 19 Apr 2017 29 Apr 2017
E-SI (Santo Domingo de Silos) E-SI, fragmento 24 23 Mar 2017 23 Mar 2017
E-SI (Santo Domingo de Silos) E-SI, fragmento 22 23 Mar 2017 23 Mar 2017
E-SI (Santo Domingo de Silos) E-SI, fragmento 21 23 Mar 2017 23 Mar 2017
E-SI (Santo Domingo de Silos) E-SI, fragmento 20 23 Mar 2017 23 Mar 2017

Pages

Submitted chants

Displaying 1 - 50 of 4664
Title Post date Updated date
Egredietur virga* 22 May 2019 22 May 2019
Ave maris* 22 May 2019 22 May 2019
Beatissimae virginis* 22 May 2019 22 May 2019
Maria virgo non est tibi* 22 May 2019 22 May 2019
Iste confessor* 22 May 2019 22 May 2019
Hic tibi que fuerat* 22 May 2019 22 May 2019
Maxima parentum* 22 May 2019 22 May 2019
Videns ergo* 22 May 2019 22 May 2019
Aliquanto* 22 May 2019 22 May 2019
Verbosa pestis.* 22 May 2019 22 May 2019
Quem sitivit* 22 May 2019 22 May 2019
Felix migrans* 22 May 2019 22 May 2019
Processu* 22 May 2019 22 May 2019
Tertio obsidionis* 22 May 2019 22 May 2019
Mox in affrica* 22 May 2019 22 May 2019
Iste sanctus* 22 May 2019 22 May 2019
Hic tibi que fuerat* 22 May 2019 22 May 2019
Justum deduxit* 22 May 2019 22 May 2019
Os justi meditabitur* 22 May 2019 22 May 2019
Iste confessor* 22 May 2019 22 May 2019
O palma mire* 22 May 2019 22 May 2019
Cumque plures* 22 May 2019 22 May 2019
At rudis* 22 May 2019 22 May 2019
Maxima parentum* 22 May 2019 22 May 2019
Verbosa* 22 May 2019 22 May 2019
Augustine summe* 22 May 2019 22 May 2019
Ora pro nobis* 22 May 2019 22 May 2019
Domino regnanti* 22 May 2019 22 May 2019
Videns ergo* 22 May 2019 22 May 2019
Aliquanto* 22 May 2019 22 May 2019
Processu quoque* 22 May 2019 22 May 2019
Conventus malignantium* 22 May 2019 22 May 2019
Regem confessorum* 09 May 2019 09 May 2019
Transacta sepultura Joannis apostoli convenerunt ad 09 May 2019 09 May 2019
O nimis felix* 09 May 2019 09 May 2019
Arguebat Herodem* 09 May 2019 09 May 2019
Justus ut* 09 May 2019 09 May 2019
Magna est* 09 May 2019 09 May 2019
Dicebat Joannes ad phariseos progenies viperarum 09 May 2019 09 May 2019
Magna est* 09 May 2019 09 May 2019
Posuisti domine* 09 May 2019 09 May 2019
Petiit puella caput Joannis Baptistae in 09 May 2019 09 May 2019
Medio carceris* 09 May 2019 09 May 2019
O alme Joannes qui Christum (...) 09 May 2019 09 May 2019
Praeco Christi progenies que pia Joannes 09 May 2019 09 May 2019
Perpetuis nos domine sancti Joannis Baptistae 09 May 2019 09 May 2019
Interrogatus Joannes ab Herode dicens si 09 May 2019 09 May 2019
Haec virgo prudens* 09 May 2019 09 May 2019
Hic tibi que fuerat* 06 May 2019 06 May 2019
Misso Herode spiculatore praecepit amputari caput 06 May 2019 06 May 2019

Pages